Veel

Kreeka tähed

Kreeka väiketähe kirjutamiseks lisatakse vastava ladina väiketähe ette kreeka tähemärk 46. Kreeka suurtähe kirjutamiseks lisatakse ladina suurtähe ette märk 46.

Näited

     α           A             alfa  

Arvutil

¤a   ¤A 

Punktkirjakuvaril

    A              

 

          B               beeta

Arvutil

¤b   ¤B

Punktkirjakuvaril

            B