Veel

Loogikamärgid

Matemaatiline ja 

  1256, 146  

Matemaatiline või 

  1256, 346  

Järelduvuse märk 

  2356, 135  

Ekvivalentsuse märk 

  246, 2356, 135  

Mittejärelduvuse märk 

  5, 2356, 135  

Mitteekvivalentsuse märk

  5, 246, 2356, 135  

Hulga elemendid pannakse looksulgude 246 ja 135 vahele.

Hulga elemendid eraldatakse üksteisest tühikuga ja semikooloniga ;.

Positiivse või negatiivse hulga märkimiseks kirjutatakse märk + või – kohe pärast hulga nimetust.

Näited

Hulk E on kõigi 3-ga jaguvate naturaalarvude hulk.

 

 

 

 

 

 

 

Hulgad A, B ja C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element 0 kuulub hulka A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element 5 ei kuulu hulka A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementide 0 ja 2 hulk on hulga A osahulk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementide 3 ja 4 hulk ei ole hulga A osahulk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulk A ei ole tühi hulk.

Ø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element 0 kuulub hulkade A ja B ühisosasse, kui ta kuulub hulka A ja hulka B.

 , kui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element 1 ei kuulu hulkade A ja B ühisosasse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element 1 kuulub hulkade A ja B ühendisse, kui ta kuulub hulka A või hulka B.

, kui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulk C on hulga A osahulk.

 või   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiivsete täisarvude hulk.

Negatiivsete täisarvude hulk.

Täisarvude hulga moodustavad positiivsed ja negatiivsed täisarvud ja arv 0.