Veel

Tiitelleht

Eesti Keele Sihtasutus

Tartu 2012

 

Tänu

Haridus- ja Teadusministeerium

Riiklik programm “Eesti keel ja kultuurimälu”;

Hasartmängumaksu nõukogu

 

Keeletoimetaja Argo Mund

Kaane kujundanud Merle Moorlat

 

Käsiraamatu koostajad

Anneli Nellis, Ilona Tars, Kadri Kutsar, Monica Lõvi, Julia Trofimova, Vello Vart

 

ISBN 978-9985-79-484-5

Trükitud AS Pakett trükikojas