Veel

Geomeetriliste kujundite tähised

Geomeetriliste kujundite tähis on nn geomeetria võtmemärk 1246 ja sellele järgnevad eri kujundeid tähistavad märgid.

Keskpunkt

  1246, 25  

Nurk ∠

  1246, 246  

Täisnurk ∟

  1246, 1235, 246 

Ring

  1246, 14  

Kaar 

  1246, 1  

Kolmnurk  

  1246, 145  

Kõõl  

  1246, 16  

Nelinurk

  1246, 12345  

Ruut

  1246, 2356  

Ristkülik

1246, 1235  

Rööpkülik

  1246, 1234  

Näited

Geomeetrilise kujundi tähise järele tühikut ei jäeta. Enne ja pärast geomeetriamärki jäetakse tühikud (v.a võrdust sisaldavad märgid, kus ei kasutata tühikut pärast märki).

 

Tähelepanu! Geomeetriliste kujundite nimetustes olevate suurtähtede täherühma ette ei kirjutata mitut suurtähemärki, vaid iga suurtähe ette kirjutatakse vastav märk.

 - sirged s ja t on paralleelsed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - sirge s on risti sirgega t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∦  ,  Ø - sirge u ei ole paralleelne sirgega v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ ABC ∼ △ DEF – kolmnurk ABC on sarnane kolmnurgaga DEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∟ABC = ∠ABD + ∠DBC – nurkade ABD ja DBC summa moodustab

täisnurga ABC