Veel

Aritmeetikamärgid - Märkide kasutamine

Tehtemärkide +, −, ⋅, :, =, ≠ ja võrratusmärkide <, >, ≤, ≥, ≯, ≮  ette tuleb alati jätta tühik. Erand on vaid murrujoon /,  mis kirjutatakse tühikuta eelneva järele.

 

Avaldises rea vahetamisel lõpeb rida tehtemärgiga ja uus rida algab sama märgiga ühese taandega.

 

Näited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvu ja sellele järgneva ladina tähe kirjutamisel jäetakse nende vahele alati tühik.

 

Näited

5xy

 

 

4a

 

 

Sulgude ette tühikut üldjuhul ei jäeta. Erandid on vaid juhtumid, kus tuleb eristada eelneva tehte lõppu ja uue algust.

 

Näited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erandid