Veel

RAVIMITE MÄRGISTAMINE

Eesti keele punktkirja kirjeldus ravimifirmadele punktkirjas ravimiinfo kirjutamiseks pakenditele direktiivi 2004/27/EC järgi heaks kiitnud Haridus- ja Teadusministeeriumi Braille kirja töörühm, Eesti Pimedate Liit ja Eesti Pimedate Raamatukogu 14. oktoobril 2005. a)

Punktkiri on rahvusvaheliselt kasutatav lugemise ja kirjutamise süsteem pimedatele ning vaegnägijatele. Selle looja oli pime prantslane Louis Braille (1809-1852). Punktkiri ei ole keel, vaid keele lugemise ja kirjutamise viis. Punktkiri koosneb reljeefsetest punktikombinatsioonidest, mis vastavad tähtedele, numbritele, kirjavahemärkidele ja teistele märkidele. Punktkirja alussümbol on kuuspunkt. Kuuspunkt koosneb kuuest punktikohast - kaks kõrvuti punkti kolmes üksteise all asetsevas reas. Nende punktide süsteemipärane üleskergitus või mittekergitus moodustabki eri punktkirjamärgid.

Punktkirja kuuspunkti punkte tähistatakse numbritega järgmiselt:

vasak ülemine 1,

vasak keskmine 2,

vasak alumine 3,

parem ülemine 4,

parem keskmine 5,

parem alumine 6.

 

Kasutatakse standardit Marburg Medium:

punkti kõrgus (ideaal) 0,5 mm +/- 5%;

punkti põhja läbimõõt 1,3 mm +/- 1,5%;

punktide horisontaalne vahekaugus kuuspunktis 2,5 mm +/- 4%;

punktide vertikaalne vahekaugus kuuspunktis 2,5 mm +/- 4%;

kuuspunktidevaheline kaugus (identsete punktide vaheline kaugus) 6,0 mm +/- 10%;

ridadevaheline kaugus (identsete punktide vaheline kaugus) 10,1 mm +/- 9%.  

Pilt, millel on kujutatud laud

Kirjeldus on genereeritud automaatseltSelgitused 

Ravimite nimetused kirjutatakse täielikult välja. Kasutatakse süsteemi, milles igale tähele, numbrile ja kirjavahemärgile vastab punktkirjamärk. Lühendkirja ei kasutata. Suurtähemärki pakenditel ei kasutata. Numbrid kirjutatakse järgmiselt: numbrimärk, mis näitab, et järgnevad märgid tähendavad arvu (punktid 3456), millele järgneb üks või mitu tähemärki a-st j-ini, mida sellisel juhul mõistetakse arvudena 1-9 ja 0. Mitmekohalise arvu ette kirjutatakse vaid üks numbrimärk. Punkt lause lõpus ja koma pakenditel kümnendmurrus on punkt 3. Protsendimärk pakenditel koosneb kahest punktkirjamärgist: punkt 5, millele järgneb täht p (punktid 1234).