Veel

Eesti keele tähestik ja kirjavahemärgid

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

š

z

ž

 

t

u

v

w

õ

ä

ö

ü

x

y

 

Ladina suurtäht                         ⠿⠠

Mitu suurtähte järjest               ⠿⠠ ⠠

Ladina väiketäht                        ⠿⠰        

Kreeka suurtäht                         ⠿⠸ 

Kreeka väiketäht                        ⠿⠨         

Punkt                               .           ⠿⠄        

Küsimärk                         ?          ⠿⠢         

Hüüumärk                       !          ⠿⠖         

Koma                                ,           ⠿⠂        

Koolon                              :          ⠿⠒         

Semikoolon                     ;          ⠿⠆         

Jutumärgid                      „          ⠿⠰         

Ülakoma                          '           ⠿⠐       

Sidekriips, mõttekriips ja poolitusmärk  -  ⠿⠤ 

Kaldkriips                        /          ⠿⠌       

Ümarsulud algavad            (              ⠿⠦        

Ümarsulud lõpevad        )          ⠿⠴       

Kaldkiri e kursiivkiri                 ⠿⠨       

Poolpaks kiri (bold)                    ⠿⠸       

Tärn                                  *          ⠿⠔       

Paragrahvimärk              §          ⠿⠬       

Võõrtähemärk, rõhumärk ´       ⠿⠈      

Rooma numbri märk                  ⠿⠠       

Ätt @                                            ⠿⠈       

Nurksulud algavad         [          ⠿⠷        

Nurksulud lõpevad         ]         ⠿⠾   

&                                                 ⠿⠯  

Tilde ~                   ⠿⠘   

Loetelumärk (poolpaks punkt)   ⠿⠲