Õppetöö

Õppenõukogu toimumise ajad 2021/22 õ-a


26.04.2022 Õppekava muudatuste arutelu.

07.06.2022 Õppetöö analüüs, järgmisse klassi üleviimine, täiendav õppetöö

20.06.2022 Gümnaasiumi lõpetajad

30.06.2022 Õppeaasta kokkuvõte, 2022/23 õ-a üldtööplaani arutamine ja kinnitamine.

 

 

26.04.2022 Õppekava muudatuste arutelu.

07.06.2022 Õppetöö analüüs, järgmisse klassi üleviimine, täiendav õppetöö

20.06.2022 Gümnaasiumi lõpetajad

30.06.2022 Õppeaasta kokkuvõte, 2022/23 õ-a üldtööplaani arutamine ja kinnitamine.