Õppetöö

Õppenõukogu toimumise ajad 2018/19 õa


 1. õppenõukogu 3. jaanuar 2018
  - Kokkuvõte I poolaasta õppe- ja kasvatustöö tulemustest
 2. õppenõukogu 5. juuni 2019
  - Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
  - Õpilaste tunnustamine väga hea õppimise eest
  - Täiendavale õppetööle jätmine
 3. õppenõukogu 17. juuni 2019
  - Täiendava õppetöö tulemused
  - Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljastamine
 4. õppenõukogu 30. august 2019
  - 2018/19 õppeaasta kokkuvõte
  - 2019/20 õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine

 

 1. õppenõukogu 3. jaanuar 2018
  - Kokkuvõte I poolaasta õppe- ja kasvatustöö tulemustest
 2. õppenõukogu 5. juuni 2019
  - Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
  - Õpilaste tunnustamine väga hea õppimise eest
  - Täiendavale õppetööle jätmine
 3. õppenõukogu 17. juuni 2019
  - Täiendava õppetöö tulemused
  - Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljastamine
 4. õppenõukogu 30. august 2019
  - 2018/19 õppeaasta kokkuvõte
  - 2019/20 õppeaasta üldtööplaani arutamine ja
  kinnitamine