Õppetöö

Õppenõukogu toimumise ajad 2019/20 õ-a


3. juuni 2020. a: õppetöö tulemused; järgmisse klassi üleviimine; täiendavale õppetööle jätmine

11. juuni 2020. a: täiendava õppetöö tulemused; põhikooli lõpetamine; põhikooli lõputunnistuse väljaandmine

25. august 2020. a: 2019/20 õppeaata kokkuvõte; üldtööplaani arutelu

31. august 2020. a: 2020/21 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

 

3. juuni 2020. a: õppetöö tulemused; järgmisse klassi üleviimine; täiendavale õppetööle jätmine

11. juuni 2020. a: täiendava õppetöö tulemused; põhikooli lõpetamine; põhikooli lõputunnistuse väljaandmine

25. august 2020. a: 2019/20 õppeaata kokkuvõte; üldtööplaani arutelu

31. august 2020. a: 2020/21 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine