Kiirlingid

Uudised

Õppetöö korraldus 18. maist 2020

Tartu Emajõe Koolis jätkub õppetöö üldjuhul distantsõppena kuni õppeaasta lõpuni. Õppeaasta lõpeb 9. juunil. Õpilased õpivad kodus ning saavad juhiseid ja esitavad töid harjumuspäraseid kanaleid kasutades.
Erandkorras ja kokkulepitud tingimustel viiakse läbi vahetut õppetööd lisatuge vajavatele õpilastele.
Kõigile õppijatele ja nende vanematele jaksamist ja positiivsust soovides:

Kristel Mets
Tartu Emajõe Kooli direktor

___________________________________________________________

Tartu Emajõe Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav üle-eestiline riigikool nägemispuudega õpilastele. Koolis õpetatakse põhikooli riikliku ja lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetulekuõppe tasemel ning gümnaasiumi õppekava alusel. Lisaks pakume õppenõustamise ja rehabilitatsiooniteenuseid ning toimetame elektroonilisi ja punktkirjas õppematerjale.

 

Kaugemal elavatel õpilastel on õppetöö perioodil võimalus elada õpilaskodus.