Avalik teave

Tööpakkumised


Tartu Emajõe Kool otsib oma meeskonda:

  • koolipsühholoogi (0,5 ametikohta);
  • logopeedi (0,7 ametikohta, lapsehoolduspuhkusel töötaja asendaja).

Nõuded kandidaatidele: erialane kvalifikatsioon (https://www.riigiteataja.ee/akt/122012019008)

Tööleasumise aeg on augustis 2020. 

Kandideerimisavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 14. augustiks 2020. a e-aadressil kool@tek.tartu.ee

Lisainfo telefonil 740 0269 

Tartu Emajõe Kool otsib oma meeskonda:

  • koolipsühholoogi (0,5 ametikohta);
  • logopeedi (0,7 ametikohta, lapsehoolduspuhkusel töötaja asendaja).

Nõuded kandidaatidele: erialane kvalifikatsioon (https://www.riigiteataja.ee/akt/122012019008)

Tööleasumise aeg on augustis 2020. 

Kandideerimisavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 14. augustiks 2020. a e-aadressil kool@tek.tartu.ee

Lisainfo telefonil 740 0269