Avalik teave

Tööpakkumised


Tartu Emajõe Kool otsib oma meeskonda:

  • logopeedi (0,7 ametikohta, lapsehoolduspuhkusel töötaja asendaja).

Nõuded kandidaatidele: erialane kvalifikatsioon (https://www.riigiteataja.ee/akt/122012019008)

Tööleasumise aeg on september 2020. 

Kandideerimisavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata e-aadressil kool@tek.tartu.ee

Lisainfo telefonil 740 0269 

Tartu Emajõe Kool otsib oma meeskonda:

  • logopeedi (0,7 ametikohta, lapsehoolduspuhkusel töötaja asendaja).

Nõuded kandidaatidele: erialane kvalifikatsioon (https://www.riigiteataja.ee/akt/122012019008)

Tööleasumise aeg on september 2020. 

Kandideerimisavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata e-aadressil kool@tek.tartu.ee

Lisainfo telefonil 740 0269