Avalik teave

Tööpakkumised


Kuulutame välja konkursi alljärgnevatele ametikohtadele:

  • füüsikaõpetaja (koormusega 0,24, põhikoolis 2 tundi ja gümnaasiumis 3 tundi);
  • tehnoloogiaõpetuse õpetaja (koormusega 0,38);
  • majandus- ja ettevõtlusõppe õpetaja (koormusega 0,1);
  • koolipsühholoog (koormusega 0,5).

Nõuded kandidaatidele: erialane kvalifikatsioon (https://www.riigiteataja.ee/akt/122012019008).

Tööleasumise aeg augustis 2021. a.

Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 21. juuniks 2021 e-aadressil kool@tek.tartu.ee.

Lisainfo telefonil 740 0269

Kuulutame välja konkursi alljärgnevatele ametikohtadele:

  • füüsikaõpetaja (koormusega 0,24, põhikoolis 2 tundi ja gümnaasiumis 3 tundi);
  • tehnoloogiaõpetuse õpetaja (koormusega 0,38);
  • majandus- ja ettevõtlusõppe õpetaja (koormusega 0,1);
  • koolipsühholoog (koormusega 0,5).

Nõuded kandidaatidele: erialane kvalifikatsioon (https://www.riigiteataja.ee/akt/122012019008).

Tööleasumise aeg augustis 2021. a.

Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 21. juuniks 2021 e-aadressil kool@tek.tartu.ee.

Lisainfo telefonil 740 0269