Avalik teave

Tööpakkumised


Tartu Emajõe Kool otsib oma meeskonda:

  • füüsikaõpetajat (osaline tööaeg, 6 õppetundi nädalas);
  • huvijuhti (osaline tööaeg, koormus 0,5).


Nõuded füüsikaõpetaja ametikohal: erialane kvalifikatsioon (https://www.riigiteataja.ee/akt/122012019008).

Nõuded huvijuhi ametikohal: kõrgharidus ja soovitavalt noorsootöö kogemus.

 

Kandideerimiseks esitada:
- avaldus;
- CV;
- kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Tööle asumise aeg: august 2019.


Palume saata kandideerimisdokumendid 21. augustiks 2019. a e-posti aadressile kool@tek.tartu.ee

 

Info telefonil 740 0269 (Riina Kiting, õppejuht)

 

 

Tartu Emajõe Kool otsib oma meeskonda:

  • füüsikaõpetajat (osaline tööaeg, 6 õppetundi nädalas);
  • huvijuhti (osalinetööaeg, koormus 0,5).


Nõuded füüsikaõpetaja ametikohal: erialane kvalifikatsioon (https://www.riigiteataja.ee/akt/122012019008).

Nõuded huvijuhi ametikohal: kõrgharidus ja soovitavalt noorsootöö kogemus.

Kandideerimiseks esitada:
- avaldus;
- CV;
- kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Tööle asumise aeg:august 2019.


Palume saata kandideerimisdokumendid 21. augustiks 2019. a e-posti aadressile kool@tek.tartu.ee

Info telefonil 740 0269 (Riina Kiting,

õppejuht)