Veel

Maatriks ja determinant

Maatriksis ja determinandis reastatakse veerud vasakule. Eelmise veeru pikima elemendi ja talle järgneva veeru elemendi vahele jäetakse kaks tühikut. 

 

Maatriksis alustatakse iga rida ümarsuluga 126. Rea lõppu märgib samuti ühekordne ümarsulg 345.

 

Tähelepanu! Maatriksite ja determinantide elementide avaldise kujul olevaid alaindekseid sulgudesse ei panda.

Näited

Pilt, millel on kujutatud tume

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhul, kui tavakirjas ühel real olevad elemendid ei mahu punktkirjas ühele reale, siis katkestatakse kõik read ühe ja sama elemendi kohalt ja uus element viiakse uuele reale. Determinandirea lõppu tähistab kaks ümarsulgu.

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhul, kui tundub, et ikkagi ei mahuks elemendid ritta, või jäävad ühest reast vaid mõned sümbolikohad puudu, võib eeltoodud maatriksit kirja panna ka järgmisel kujul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinandi kirjapanemisel alustatakse ja lõpetatakse iga determinandirida märgiga 456.

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt