Veel

Kohakuti paigutatud tekstid

Üksteise alla kirjutamisel võib juhtuda, et tekst ei mahu ühele reale ära. Sellisel juhul poolitatakse ka esmane rida ning uus rida algab kahe taandega.