Veel

Kirjeldatud valemid

Reaktsioonivõrrandite kirjeldamisel on tavakirjas kasutatud nooli ja kirjeldavat teksti. Järgmises näites toodud reaktsioonivõrrand tuleks punktkirjas kirjutada koos pikemate selgitustega.

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Selgitus punktkirjas lugevale inimesele on järgmine.

, kus redutseerija loovutab elektrone, oksüdeerub, oksüdatsiooniaste kasvab.
, kus oksüdeerija liidab elektrone, redutseerib, oksüdatsiooniaste kahaneb.