Veel

Saksa keele tähestik

Eestis kohandatavate saksa keele õppematerjalide puhul kasutatakse lühendamata punktkirja, sest see on vajalik sõnade kirjapildi ja õigekirja õppimiseks. Edasijõudnud hea keeleoskusega õpilastel on võimalik iseseisvalt omandada ka saksa keele lühendpunktkirja oskus. Siinses juhendis tuuakse välja saksa keele lühendkirja märgid.

 

Saksa keele õpikute kohandamisel punktkirja kasutatakse  kirjavahemärkide puhul eesti keelele omast märgistust. Seda eelkõige õpikutes, kus peale saksakeelse teksti on ka eestikeelset teksti. Ainult saksakeelsete õpikute puhul võiks nende kohandamisel eelistada saksa keele punktkirjastandardi järgimist.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

 

u

v

w

x

y

z

ä

ö

ü

 

⠿⠮ eszett ehk nn pikk s.