Veel

Harilikud murrud ja algebralised murrud

Murrujoon /

  34 

 

 

Murru alustamise ja lõpetamise märgid

   23  

 

   56   

 

 

Hariliku murru nimetaja kirjutatakse langetatud numbrina. Segaarvus täisosa ja murru vahele tühikut ei jäeta.

Murru korral, mille lugeja või nimetaja sisaldab avaldist, kasutatakse murru alustamise (23) ja lõpetamise (56) märke. Erand on vaid olukord, kus murdavaldis sisaldab lugejas või nimetajas murdavaldist. Sel juhul jäetakse põhimurrul algus- ja lõpumärgid ära ja lugeja ning nimetaja pannakse sulgudesse. Ülejäänud murdudega käitutakse reeglipäraselt.

 

Näited

Pilt, millel on kujutatud tekst, öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt, millel on kujutatud tekst, öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt, millel on kujutatud tekst, öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt, millel on kujutatud tekst, tume, öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tähelepanu! Jättes eelnevas näites märgid 23 ja 56 kirjutamata, omandab avaldis hoopis teise tähenduse.

Pilt, millel on kujutatud öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erandid

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt