Veel

Mõõtühikud

Mõõtühiku ja talle eelneva arvu vahele jäetakse tühik. Mingis astmes oleva mõõtühiku (pindala- ja ruumalaühikud) korral järgneb mõõtühikule astendaja märk 346 koos astet näitava langetatud arvuga (v.a mõõtühiku ruut, sest astmemärk asendab ka arvu või avaldise ruutu).

 

Näited

125 m3

 

 

 

1 ha = 10000 m2

 

 

 

 

 

0,9 a

 

 

 

1 l 5 dl

 

 

 

 

 

km/h