Veel

Saksa tähemärgid

Lühendkirja märgid 

sch - ⠿⠱  (156)

st – ⠿⠾     (23456)

au – ⠿⠡   (16)

äu – ⠿⠌  (34)

ei –  ⠿⠩  (146)

eu – ⠿⠣  (126)

ie – ⠿⠬   (346)

ch – ⠿⠹   (1456)

Kirjavahemärgid 

Kaks suurtähemärki – ⠿⠘ (45) ja ⠿⠨ (46)

Väiketähemärk – ⠿⠠ (6)

Võõrtähemärk – ⠿⠈ (4)

Katkestusmärk –  ⠿⠠ ⠿⠄ (6, 3)

 

Saksa punktkirjas ei kasutata tavaliselt lause sees suurtähemärke. Neid kasutatakse õigekirja õpetamisel, sõnaraamatutes, lühendites, pikkus-, kaalu- ja teiste füüsikaliste ühikute sümbolite märkimisel, rahaühikutes ja viisakusvormides.

 

Suurtähemärki ⠿⠘ (45) kasutatakse üksiku suurtähe ja suurtähtedest koosneva täheühendi ees, nt (45)A, (45)B, (45)ABC, (45)BRD, (45)USA.

 

 

 

 

Kahe või enama suurtähtedest koosneva sõna ees kasutatakse kahte suurtähemärki (45, 45), lõpus katkestusmärki (6, 3), nt (45, 45)DER FRIEDENSVERTRAG VON VERSAILLES (6, 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurtähele, millele järgneb vahetult väiketäht, tuleb ette kirjutada märk (46), nt die (46)frau, der (46)mann, (46)sie, (45)m(46)hz, (46)gmb(45)h, (45)w. (45)a. (46)Mozart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väiketähe ette kirjutatakse vajaduse korral märk (6), nt (6)k(45)W.

Võõrtähe ette kirjutatakse märk (4), nt (46, 4)angstrom.

Tekstist mingit osa esiletõstvad märgid 

Sõna algul – ⠿⠸   (456)

 

Sõna keskel – ⠿⠠ ⠿⠸ (6, 456)

 

Katkestusmärk – ⠿⠠ ⠿⠄  (6, 3)

 

Esiletõstetava sõna ette kirjutame märgi (456), nt (456)immer.

Kui esiletõstetav lõik lõpeb sõna keskel, siis järgneb sellele katkestusmärk 6, 3, nt (46)Der (46)Brief war mit der (46)Hand, nicht (456)maschine (6, 3)geschrieben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui esiletõstetav lõik algab sõna keskelt, siis kasutame märki 6, 456, nt (46)Es ist nur schon (46)gedanken (6, 456)spiel.

 

 

 

 

 

Kui esile tõstetud on järjest kaks või enam sõna, siis algab see lõik kahe märgiga (456, 456) ja lõpeb katkestusmärgiga (6, 3), nt (46)sie hat sich (456)immer bemüht, doch (456, 456)gegen (46)Dummheit kämpfen selbst (46)Göttinnen vergebens (6, 3).