Veel

Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika

Aritmeetilise keskmise tähis 

   156  

Kvartiilid

ülemine kvartiil  

alumine kvartiil  

Sündmuse  toimumise tõenäosus 

Sündmuse  vastandsündmus 

Permutatsioon n elemendist 

Arvu n faktoriaal 

 

Variatsioonid n elemendist k kaupa 

Kombinatsioonid n elemendist k kaupa  või 

 

 

 

 

Aritmeetilise keskmise märk 156 kirjutatakse muutuja järele ilma tühikuta. Sama märk tähendab ka vektorit, kus tähis kirjutatakse tühikuta muutuja ette.

Juhul, kui osahulkade eri järjestusi tähistab avaldis, siis pannakse see avaldis sulgudesse ja eraldatakse eelnevast tekstist punktiga 5.

Näited

Pilt, millel on kujutatud öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt, millel on kujutatud tekst, öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt, millel on kujutatud tekst, vaatab, öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt