Veel

Alaindeks

Alaindeksi märk xn

   16  

Alaindeksid kirjutatakse tavanumbrina. Kirjavahemärgid eraldatakse mõlemalt poolt tühikuga. Avaldise või loetelu kujul esinev alaindeks pannakse sulgudesse. Kui alaindeksi avaldise lõpp pole üheselt määratud, lõpetatakse see punktiga 5.

Näide

x1

Arvutil

x\1

Punktkirjakuvaril