Veel

Märgid elektriskeemides

Elektriskeemide elementide osadena kasutatakse sümbolit 123456.

Vooluallika element

  123456, 235

Aku

  123456, 123456, 235

Generaator

  123456, 6, 1245 

 

Lüliti

  123456, 34 

 

Elektrilamp

  123456, 1346

Elektrikell

  123456, 15, 13 

Reostaat

  123456, 1235, 134 

Ampermeeter

  123456, 6, 1, 134 

Voltmeeter

  123456, 6, 1236, 134 

Oommeeter

  123456, 6, 1235, 134

Vattmeeter   

  123456, 6, 2456, 134 

Elektripliit

  123456, 15, 1234

Alalisvoolu märk  

  123456, 36 

Vahelduvvoolu märk

 123456, 1236 

 

Kaitsmed

  123456, 1235, 25 

Galvanomeeter

  123456, 6, 1245, 134 

Pool 

  123456, 1235, 123

Drossel 

  123456, 1235, 123, 25 

 

Trafo

 123456, 1235, 123, 25, 1235, 123

Potentsiomeeter

 123456, 1234, 1235, 134

Vaakumlamp

 123456, 1236, 123

Pooljuht

 

 

 

  

 123456, 145 

Fototakisti                                        

 123456, 124, 1235

Fotodiood

 123456, 124, 145

Kondensaator 

  123456, 13 

Maandusklemm 

  123456, 134 

Magnetnõel

  123456, 134, 1345 

Püsimagnet

  123456, 1234, 134

Hoburaudmagnet

  123456, 125, 1235, 134 

Elektromagnetiline mõõtemehhanism

 123456, 15, 134

Magnetelektriline mõõtemehhanism

 123456, 134, 15

Näited

Pilt, millel on kujutatud antenn

Kirjeldus on genereeritud automaatseltJuhtmete hargnemine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhtmete ristumine, ei ühti