Veel

Aritmeetikamärgid

Tehtemärgid

Pluss +

   235  

Miinus −

   36 

Korrutusmärk ×

   3  

Jagamismärk :

  25

Murrujoon /

  34 

Võrdusmärk =

   2356  

Märk ei võrdu ≠

  5, 2356  

Märk on ligikaudu võrdne 

  456, 2356   

Näited

Arvutil

10 :5 .(4 +2) =12

Punktkirjakuvaril

 

 

 

 

Arvu ja sellele järgneva ladina tähe kirjutamisel tühikut nende vahele ei jäeta.

Näited

5xy

Punktkirjakuvaril

4a

Punktkirjakuvaril

 

Sulud

Ümarsulud algavad (

  235

Ümarsulud lõpevad )

 356

Nurksulud algavad [

  12356  

Nurksulud lõpevad ]

  23456  

Looksulud algavad {

  358  

Looksulud lõpevad }

  267  

Absoluutväärtuste märgid 

 

   456   456  

Võrratusmärgid

Märk suurem kui >

   1358  

Märk väiksem kui <

   2468  

Märk suurem kui või võrdne 

   1358, 2356  

Märk väiksem kui või võrdne 

   2468, 2356  

Märk ei ole suurem kui ≯

   5, 1358  

Märk ei ole väiksem ≮

   5, 2468  

Näide

Arvutil

2x +4 <=0

Punktkirjakuvaril