Veel

Kirjavahemärgid ja tehtemärgid

Kirjavahemärkidest on muutunud looksulud; märgid suurem kuiväiksem kui; astme- ja juuremärk. Matemaatiliste sulgude asemel kasutatakse tavalisi ümarsulge.

!

235

Hüüumärk

,

2

Koma

.

3

Punkt

?

26

Küsimärk

:

25

Koolon

;

23

Semikoolon

-

36

Sidekriips, mõttekriips ja poolitusmärk

"

56

Jutumärgid

'

5

Ülakoma

/

34

Kaldkriips

\

16

Längkriips, matemaatikas kasutatakse alaindeksi märgina

(

236

Ümarsulud algavad

)

356

Ümarsulud lõpevad

*

35

Tärn

`

4

Võõrtähemärk, rõhumärk

%

1456

Protsent

@

47

Ätt

[

 

12356

Nurksulud algavad

]

 

23456

Nurksulud lõpevad

{

 

358

Looksulud algavad

}

 

267

Looksulud lõpevad

&

12346

Ampersand

_

 

258

Alakriips, matemaatikas kasutatakse juuremärgina

+

 

235

Pluss

-

36

Miinus

.

3

Korrutusmärk

:

 

25

Jagamismärk

/

 

34

Murrujoon

=

2356

Võrdusmärk

<

 

2468

Märk väiksem kui

>

 

1358

Märk suurem kui

|

 

456

Püstkriips

#

3456

Trellid, kasutatakse matemaatilise sümbolina

$

1246

Dollarimärk

^

578

Astmemärk

~

45

Tilde

¤

46

Kreeka tähe märk