Veel

Erinevused vene keeles

Kirjavahemärgid

Vene keeles on mõned kirjavahemärgid punktkirjas erinevad.

Punkt                                      .         ⠿⠲  

Ladina suurtähe märk          A       ⠿⠨           

Ätt @                                                ⠿⠩         

 

Vene keele õpikute kohandamisel punktkirja kasutatakse kirjavahemärkide puhul vene keelele omast märgistust.

 

Tähed

Venekeelsetes õpikutes esinevate eestikeelsete tekstide kohandamisel tuleb tähelepanu pöörata tähtede õäöüj ja w märkimisele.