Veel

Aritmeetikamärgid - Võrratusmärgid

Märk suurem kui >

   135  

 

Märk väiksem kui <

   246  

 

Märk suurem või võrdne kui ≥

   135, 2356  

 

Märk väiksem või võrdne kui ≤

   246, 2356  

 

Märk ei ole suurem kui ≯

   5, 135  

 

Märk ei ole väiksem kui ≮

   5, 246  

 

Lõpmatus ∞

  123456