Veel

Inglise keele tähestik ja hääldusmärgid

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

 

 

 

 

u

v

w

x

y

z

 

 

 

 

Võõrtähemärk, rõhumärk ´       ⠿⠐ 5

Märk kirjutatakse eesti tähestikus puuduva võõrtähe ette või sõna rõhulise silbi ette. Rõhumärki kasutatakse sõnastikes.

 

 

Täishäälikud

 

⠿⠁  a house [haus]                                  ⠿⠩  æ hat [hæt]

⠿⠡  α father [fα:סə]                                 ⠿⠊  i hit [hit]

⠿⠬  Λ butter [b Λtə]                                 ⠿⠣  Ɔ hot [hƆt]

⠿⠑  e let [let]                                            ⠿⠥  u put [put]

⠿⠜  Ɛ hair [h ƐƏ]                                     ⠿⠢  ə appear [ə´pi ə ]

 

Kaashäälikud

 

⠿⠃  b big [big]                                         ⠿⠍  m man [mæn]

⠿⠙  d do [do]                                             ⠿⠝  n moon [mu:n]

⠿⠹  ϑ thing [ϑiŊ]                                     ⠿⠫  ŋ sing [siŋ]

⠿⠻  ð this [ðis]                                          ⠿⠏  p pop [pƆp]

⠿⠋  f feel [fi:l]                                           ⠿⠗  r red [red]

⠿⠛  g go [gəu]                                          ⠿⠎  s see [si:]

⠿⠓  h hot [hƆt]                                         ⠿⠞  t take [teik]

⠿⠚  j yes [jes]                                            ⠿⠧  v vivid [vivid]

⠿⠅ k make [meik]                                    ⠿⠺  w was [wƆz]

⠿⠇  l little [litl]                                         ⠿⠵  z rose [rəuz]