Veel

Hulgamärgid

Hulkadega seotud märkide kirjutamisel on alati võtmemärk 1256 ja sellele järgneb sümbolit selgitav märk.

Kuulub hulka 

  1256, 35  

Ei kuulu hulka 

  1256, 5, 35  

On osahulk 

  1256, 246  

On osahulk 

  1256, 135  

Ei ole osahulk 

1256, 5, 246  

Hulkade ühend 

  1256, 235  

Hulkade ühisosa 

  1256, 236  

Tühi hulk  Ø

  1256, 356