Veel

Summa ja tuletis

Summa 

Summa korral jäetakse indeksi (järgnevas näites i) järelt võrdusmärk = ära. Indeksi väärtused eraldatakse radade märkidega: esmalt alumine raja 26 ja seejärel ülemine raja 35, tühikuid ei kasutata. Summeeritav eraldatakse eelnevast punktiga 5. Avaldise kujul olev summeeritav pannakse sulgudesse.

Näited

Pilt, millel on kujutatud öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

Tuletis 

Tuletise märgi ette tuleb panna tühik, eristamaks seda arvust langetatud 9 ja ka ülemise raja märgist.

Näited