Veel

KAHEKSA PUNKTI SÜSTEEM

Eestis alles arendatakse kaheksa punkti süsteemi, kuigi punktkirjakuvari kasutajad tarvitavad seda juba praegu. Õpilased kasutavad arvutit paljudes ainetundides, aga matemaatikas veel mitte. Kaheksa punkti süsteemi arendamise eesmärk on teha pimedatele õpilastele võimalikuks elektrooniliste õppematerjalide kasutamine.

 

Järgnevalt esitatakse Eestis kasutusel olev esialgne kaheksa punkti süsteem. Uute märkide loomisel püüti säilitada võimalikult palju kuue punkti süsteemi märke ning asendada võimalikult palju liitmärke ühe märgiga. Märkide loomisel arvestati ka võimalusega, et õpilased saaksid kasutada kaheksa punkti süsteemi mitte ainult lugemiseks, vaid ka  tavaklaviatuuriga kirjutamiseks.

 

Peatükis tutvustatakse kaheksa punkti süsteemi märke ja tuuakse välja erinevused võrreldes kuue punkti süsteemi märkidega. Tuuakse ka näiteid märkide kasutamise kohta.

 

1  4

2  5

3  6

 ⠿

1  4

2  5

3  6

7  8

 

Kaheksa punkti süsteem loodi kuuspunkti alla kahe punkti lisamisega. Eelnevas tabelis on toodud ka vastavate punktide numeratsioon.