Veel

Murru laiendmine ja taandamine

Murru laiendaja kirjutatakse suluga 345 ja tühikuga murru ette.

Murru taandaja kirjutatakse tühikuga ja suluga 126 murru järele.

Näited

Pilt, millel on kujutatud tekst, tume, öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt, millel on kujutatud tekst, öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt, millel on kujutatud tekst, öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt, millel on kujutatud tekst, öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülaltoodud laiendamis- ja taandamistehete vormistusi on soovitatav kasutada vaid teemaga tutvumisel lihtsamate ülesannete korral.

Pikemate ülesannete korral ei kirjuta õpilased tehetes harilike ja algebraliste murdudega laiendajaid ja taandajaid.

Harilike ja algebraliste murdude taandamisel, korrutamisel või jagamisel jäetakse taandaja meelde ja uus murd kirjutatakse taandatud kujul.

 

Harilike ja algebraliste murdude liitmisel ja lahutamisel jäetakse ühine nimetaja meelde või kirjutatakse vajaduse korral eraldi real. Uue murru lugejasse kirjutatakse laiendajate ja esialgsete murdude lugejate korrutiste summad või vahed.

 

Vastavate tehete vormistus on toodud ülesannetes 2–5.