Veel

Erinevused saksa keeles

Mõttekriips

⠿⠠⠿⠤ – (6, 36)

 

Kaldkriips

⠿⠐⠿⠂ – (5, 2)

 

Püstjoon

⠿⠸⠿⠇ – (456, 123)

 

Ülakoma

⠿⠠ – (6)

 

Ja-märk

⠿⠐⠿⠥ – (5, 136)

 

Mõttekriips järgneb sõnale vahetult. Tavaliselt järgneb talle tühik, nt  (46)also (6, 36) er …

 

 

 

Kui mõttekriips esineb kahe sõna vahel kuni-kriipsuna, siis järgneb sõna talle vahetult, nt (46)hamburg (6, 36)(46)köln

 

Kahe arvu vahel esineb kuni-kriipsuna sidekriips, nt 1-10.

Kaldkriipsu kasutatakse nagu sidekriipsu, nt

(46)juli(5, 2)(46)august

Jutumärgid

 

⠿⠦  ⠿⠴ – (236, 356)

 

Seesmised jutumärgid – (6, 236; 6, 356)

Tärn

⠿⠠⠿⠔ – (6, 35)

 

Kui tärne on kaks või enam, siis kirjutatakse märk järgmisel viisil:  (6)**, (6)*5