Veel

Harilikud murrud ja algebralised murrud

Murrujoon /

  34  

Murru alustamise ja lõpetamise märgid

   23  

   56  

Hariliku murru kirjutamiseks ei kasutata langetatud numbreid. Segaarvus jäetakse täisosa ja murru vahele tühik, murrujoone ette tühikut ei jäeta. Avaldist sisaldava murru korral kasutatakse murru alustamise märki 23 ja lõpetamise märki 56.

Näited

Pilt, millel on kujutatud tekst, öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Arvutil

30/6 =5

Punktkirjakuvaril

 

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Arvutil

6 2/3 =20/3

Punktkirjakuvaril

 

 

Pilt, millel on kujutatud tekst, öine taevas

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Arvutil

;4 +5/2” =4,5

Punktkirjakuvaril