Uudised

Õppetöö korraldus 18. maist 2020 26. mai

Tartu Emajõe Koolis jätkub õppetöö üldjuhul distantsõppena kuni õppeaasta lõpuni.


Tartu Emajõe Koolis jätkub õppetöö üldjuhul distantsõppena kuni õppeaasta lõpuni. Õppeaasta lõpeb 9. juunil. Õpilased õpivad kodus ning saavad juhiseid ja esitavad töid harjumuspäraseid kanaleid kasutades.
Erandkorras ja kokkulepitud tingimustel viiakse läbi vahetut õppetööd lisatuge vajavatele õpilastele.
Kõigile õppijatele ja nende vanematele jaksamist ja positiivsust soovides:

Kristel Mets
Tartu Emajõe Kooli direktor

Tartu Emajõe Koolis jätkub õppetöö üldjuhul distantsõppena kuni õppeaasta lõpuni. Õppeaasta lõpeb 9. juunil. Õpilased õpivad kodus ning saavad juhiseid ja esitavad töid harjumuspäraseid kanaleid kasutades.
Erandkorras ja kokkulepitud tingimustel viiakse läbi vahetut õppetööd lisatuge vajavatele õpilastele.
Kõigile õppijatele ja nende vanematele jaksamist ja positiivsust soovides:

Kristel Mets
Tartu Emajõe Kooli direktor