Uudised

Kool distantsõppel 13. märts


Alates esmaspäevast 16.märtsist toimub Tartu Emajõe Koolis õppetöö distantsõppena. Õpilased õpivad kodus ja saavad juhiseid e-päeviku kaudu ja esitavad tööd vastavalt õpetajalt saadud juhistele. Õpiülesanded ja hindelised tegevused on nähtavad e-päevikus. Digitaalsete vahendite puudumisest palun teavitada klassijuhatajat ning lahendus leitakse koostööna. Koolipäeva jooksul on võimalik kas õpiülesannete või muude küsimustega seoses suhelda õpetajatega kokku lepitud kanaleid kasutades.

Distantsõpe kestab seni kuni olukord stabiliseerub. Viiruse leviku piiramiseks palume kõigil õpilastel püsida kodus. 

Alates esmaspäevast 16.märtsist toimub Tartu Emajõe Koolis õppetöö distantsõppena. Õpilased õpivad kodus ja saavad juhiseid e-päeviku kaudu ja esitavad tööd vastavalt õpetajalt saadud juhistele. Õpiülesanded ja hindelised tegevused on nähtavad e-päevikus. Digitaalsete vahendite puudumisest palun teavitada klassijuhatajat ning lahendus leitakse koostööna. Koolipäeva jooksul on võimalik kas õpiülesannete või muude küsimustega seoses suhelda õpetajatega kokku lepitud kanaleid kasutades.

Distantsõpe kestab seni kuni olukord stabiliseerub. Viiruse leviku piiramiseks palume kõigil õpilastel püsida kodus.