Õppetöö

Õppenõukogu toimumise ajad 2022/23. õa


7. juuni 2023: õppeaasta õppetöö kokkuvõte, järgmisse klassi üleviimine

16. juuni 2023: lõputunnistuste väljaandmine

30. august 2023: õppeaasta kokkuvõte, 2023/24. õa üldtööplaani arutamine

 

 

 

7. juuni 2023: õppeaasta õppetöö kokkuvõte, järgmisse klassi üleviimine

16. juuni 2023: lõputunnistuste väljaandmine

30. august 2023: õppeaasta kokkuvõte, 2023/24. õa üldtööplaani arutamine