Õppenõukogu toimumise ajad 2017/18 õppeaastal

1. õppenõukogu 2. jaanuar 2018

* Kooli kodukorra arutamine ja kinnitamine

* Õpilaskodu kodukorra arutamine ja kinnitamine

2. õppenõukogu 5. juuni 2018

* Õpilaste järgmisse klassi üleviimine

* Õpilaste tunnustamine väga hea õppimise eest

* Täiendavale õppetööle jätmine

3. õppenõukogu 19. juuni 2018

* Täiendava õppetöö tulemused

* Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljastamine

* Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljastamine

4. õppenõukogu 30. august 2018

* 2017/18 õppeaasta kokkuvõte

* 2018/19 õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine