Õppenõukogu toimumise ajad 2018/19 õppeaastal

1. õppenõukogu 3. jaanuar 2018

* Kokkuvõte I poolaasta õppe- ja kasvatustöö tulemustest

2. õppenõukogu 5. juuni 2019

* Õpilaste järgmisse klassi üleviimine

* Õpilaste tunnustamine väga hea õppimise eest

* Täiendavale õppetööle jätmine

3. õppenõukogu 17. juuni 2019

* Täiendava õppetöö tulemused

* Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljastamine

4. õppenõukogu 30. august 2018

* 2018/19 õppeaasta kokkuvõte

* 2019/20 õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine