Toimetuleku õpe

• Õpetus toimub lähtudes Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetulekuõppe nõuetest.

• Toimetulekuõppes omandatakse põhiharidus  9 aastaga (I-IX klass). Põhihariduse omandamiseks on võimalik taotleda veel kahte lisa-aastat (1. ja 2. pikendatud aasta). Peale põhikooli lõpetamist on võimalik taotleda lisaõpet, kus põhirõhk on erinevate praktiliste oskuste omandamisel. Arvestatakse õpilaste individuaalseid võimeid. Õppe-ja tegevusvaldkonnad valitakse vastavalt lapse toimetulekule.

• Tööõppe käigus võimalik õppida kangakudumist, keraamikat, aiandust, kodundust ja puidutööd, vitspunumist. Õppetöös kasutatakse palju praktilisi tegevusi ning käiakse õppekäikudel.

• Eriti suurt tähelepanu pööratakse sotsiaalsete, vaba aja veetmise, igapäevaeluoskuste arendamisele, et saavutada võimalikult suur iseseisvus.
• Vajadusel pakume logopeedilist abi, füsioteraapiat, punktkirjaõpetust, valge kepiga liikumisõpetust, igapäevaelu toiminguid (toidu valmistamine, koristamine, pesu pesemine jne).

• Võimalus osaleda tasuta paljudes huvialaringides.

• Õpilased on riiklikul ülapidamisel.
     o Tartust väljapool elavad õpilased saavad elada meie värskelt renoveeritud õpilaskodus, toitlustatakse tasuta 4 korda päevas (hommikusöök, lõuna, oode ja õhtusöök), Tartus elavaid õpilasi toitlustatakse tasuta 1 korda päevas (lõunasöök). Toitude menüüdega saad tutvuda siin
     o Transport „kodu-kool-kodu“ kompenseeritakse.
     o Õppevahendid (õpikud ja töövihikud) on tasuta.

• Valmistame ette õpilasi iseseisva eluga paremini toime tulema.

Oodatud on kõik nägemispuudelised lapsed kogu Eestist!

Vastuvõtutingimused leiad siit.