Põhikool

• Põhiharidus omandatakse Tartu Emajõe Koolis 10-aastaga (I-X klass).
1 lisa-aasta annab võimaluse rahulikus tempos läbida riiklik õppekava. Klassides 5-7 õpilast. Arvestatakse õpilaste individuaalseid võimeid.

• Võõrkeelena õpetatakse inglise keelt (alates III klassist), VI klassis lisandub saksa keel. 

• Vajadusel pakume logopeedilist abi, füsioteraapiat, punktkirjaõpetust, liikumis-orienteerumisõpetust, igapäevaelu toiminguid (toidu valmistamine, koristamine, pesu pesemine jne), arvutiõpetust pimedatele õpilastele.

• Võimalus osaleda tasuta paljudes huvialaringides. 

• Õpilased on riiklikul ülapidamisel.
     o Tartust väljapool elavad õpilased saavad elada meie  õpilaskodus, toitlustatakse tasuta 4 korda päevas (hommikusöök, lõuna, oode ja õhtusöök), Tartus elavaid õpilasi toitlustatakse tasuta 1 korda päevas (lõunasöök). Toitude menüüdega saad tutvuda siin
     o Transport „kodu-kool-kodu“ kompenseeritakse.
     o Õppevahendid (õpikud ja töövihikud) on tasuta.

• Põhikooli lõpus sooritavad õpilased  põhikooli lõpueksamid ja neil on õigus jätkata õpinguid gümnaasiumis. Lõpueksamitel on võimalus kasutada lisaaega ja nägemise abivahendeid.

Oodatud on kõik nägemispuudelised lapsed kogu Eestist!

Vastuvõtutingimused leiad siit.