Tartu Emajõe Kool pakub eripedagoogilise, logopeedilise, psühholoogilise ja sotsiaalpedagoogilise  õppenõustamise teenust:

·         1,5 kuni 18- aastastele (või pikendatud õppekava alusel üldhariduskoolis õppivatele kuni 21-aastastele) nägemispuudega lastele ja noortele;

·         nende seadusjärgsetele esindajatele (nt. lapsevanem);

·         nendega tegelevatele haridusasutuste töötajatele;  kohalikele omavalitsustele, sotsiaaltöötajatele, haridusametnikele.

 

Teenuse eesmärk on nägemispuudega lapse/noore või temaga tegelevate täiskasvanute nõustamine lapse/noore võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide ennetamisel ja lahendamisel.

 

Õppenõustamise teenuse tellimiseks peab pöörduma Rajaleidja keskuse poole.

 

Täiendava info saamiseks pöörduda:

Riina Kiting

Tel: 7400269

E-mail: riina.kiting@tek.tartu.ee