Kiirlingid

Uudised

Tartu Emajõe Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav üle-eestiline riigikool nägemispuudega õpilastele. Koolis õpetatakse põhikooli riikliku ja lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetulekuõppe tasemel ning gümnaasiumi õppekava alusel. Lisaks pakume õppenõustamise ja rehabilitatsiooniteenuseid ning toimetame elektroonilisi ja punktkirjas õppematerjale.

 

Kaugemal elavatel õpilastel on õppetöö perioodil võimalus elada õpilaskodus.