Meie kool

Huviringid


Ring Juhendaja Aeg Koht
Ansambel Kadri Kutsar K 16.10 muusikaklass 
Üldkehaline ettevalmistus II Katri Härmoja N 14.20 saal
Muusikateraapia Kadri Kutsar K 15.15 muusikaklass
Programmeerimisring (1.-5. kl) Jaagup Kirme T 14.20 arvutiklass
Programmeerimisring (6.-13. kl) Jaagup Kirme  N 16.15 arvutiklass
Saviring Pille Pattak R 13.25 käsitöö II
Sotsiaalsete oskuste huviring (1.-5. kl) Maarja Madissoo N 15.15 saal
Sotsiaalsete oskuste huviring (6.-13. kl) Maarja Madissoo N 16.00 saal
Ujumine Kristo Ringas T 16.00 Tartu Masingu Kooli ujula
Üldkehaline treening Kristo Ringas E 16.00 saal või staadion
Pimelauatennis  Kristo Ringas  R 13.15 saal 

ÜKE  

Üldkehaline õpilaste arendamine on vajalik nägemiskahjustusest tulenevate füüsiliste eripärade parendamiseks. ÜKE aitab õpilastel saavutada parema füüsilise vormi, tugeva enesekindluse, enese teostamise ja parema tervise – positiivse kasuteguri mõjusid võib loetleda veel pikalt. ÜKE on olnud läbi aastate suurema osalejate arvuga huviring koolis. 

Muusikateraapia  

Parema kontakti loomise võimalus läbi muusikamaailma. See pakub musitseerimist, laulmist, käelist tegevust, mängurõõmu, erinevate emotsioonidega kokkupuudet, avardab eneseväljendust ja rikastab sõnavara. 

Ansambel  

Pakub erinevate pillidega tutvumist ja koosmängu kogemust. Väljundi loovad noored ise, et koolielu värvikamaks muuta ning õpitut ka vabal ajal kasutada.  

Saviring  

Savi on suurepärane vahend oma loovuse arendamiseks. Savi saab sõtkuda, mudida, rullida, veeretada, vormida jne. Savitöödes areneb lapse peenmotoorika ja eneseväljendusoskus. Ringi tundides valmistame erinevaid fantaasiategelasi ja loomi. Õpime erinevaid savitöö võtteid, mille käigus valmivad ka tarbeesemed - tassid, taldrikud, vaasid jm.

Üldkehaline ettevalmistus II 

Ringis keskendutakse kogu keha üldisemale arendamisele kasutades lihtsamaid harjutusi. Mängitakse erinevaid liikumis- ja sportmänge. 

Sotsiaalsete oskuste huviring  

Mina ja minu suhestumine ühiskonna ja selle normidega, suhtlemistreening ja erinevad arendavad harjutused. 

Programmeerimine  

Kuidas joonistada ekraanile mehikest, kes kukub läbi õhu, aga mitte läbi põranda? Kuidas kirjutada programmi, mis leiab veebilehelt üles meiliaadressid ja telefoninumbrid? Teostame Scratchi ja Pythoni abiga. 

Pimelauatennis 

Üks väheseid sportmänge, mis on mõeldud just nägemiskahjustusega inimesele. Treeningust saab osa igaüks, kellel vaid huvi ja soovi – see sobib kõigile. Spordialal on saavutanud meie õpilased edu rahvusvahelistel võistlustel. 

ÜKE  

Üldkehaline õpilaste arendamine on vajalik nägemiskahjustusest tulenevate füüsiliste eripärade parendamiseks. ÜKE aitab õpilastel saavutada parema füüsilise vormi, tugeva enesekindluse, enese teostamise ja parema tervise – positiivse kasuteguri mõjusid võib loetleda veel pikalt. ÜKE on olnud läbi aastate suurema osalejate arvuga huviring koolis. 

Muusikateraapia  

Parema kontakti loomise võimalus läbi muusikamaailma. See pakub musitseerimist, laulmist, käelist tegevust, mängurõõmu, erinevate emotsioonidega kokkupuudet, avardab eneseväljendust ja rikastab sõnavara. 

Ansambel  

Pakub erinevate pillidega tutvumist ja koosmängu kogemust. Väljundi loovad noored ise, et koolielu värvikamaks muuta ning õpitut ka vabal ajal kasutada.  

Saviring  

Savi on suurepärane vahend oma loovuse arendamiseks. Savi saab sõtkuda, mudida, rullida, veeretada, vormida jne. Savitöödes areneb lapse peenmotoorika ja eneseväljendusoskus. Ringi tundides valmistame erinevaid fantaasiategelasi ja loomi. Õpime erinevaid savitöö võtteid, mille käigus valmivad ka tarbeesemed - tassid, taldrikud, vaasid jm.

Üldkehaline ettevalmistus II 

Ringis keskendutakse kogu keha üldisemale arendamisele kasutades lihtsamaid harjutusi. Mängitakse erinevaid liikumis- ja sportmänge. 

Sotsiaalsete oskuste huviring  

Mina ja minu suhestumine ühiskonna ja selle normidega, suhtlemistreening ja erinevad arendavad harjutused. 

Programmeerimine  

Kuidas joonistada ekraanile mehikest, kes kukub läbi õhu, aga mitte läbi põranda? Kuidas kirjutada programmi, mis leiab veebilehelt üles meiliaadressid ja telefoninumbrid? Teostame Scratchi ja Pythoni abiga. 

Pimelauatennis 

Üks väheseid sportmänge, mis on mõeldud just nägemiskahjustusega inimesele. Treeningust saab osa igaüks, kellel vaid huvi ja soovi – see sobib kõigile. Spordialal on saavutanud meie õpilased edu rahvusvahelistel võistlustel. 

Ring Juhendaja Aeg Koht
Ansambel Kadri Kutsar K 16.10 muusikaklass 
Üldkehaline ettevalmistus II Katri Härmoja N 14.20 saal
Muusikateraapia Kadri Kutsar K 15.15 muusikaklass
Programmeerimisring (1.-5. kl) Jaagup Kirme T 14.20 arvutiklass
Programmeerimisring (6.-13. kl) Jaagup Kirme  N 16.15 arvutiklass
Saviring Pille Pattak R 13.25 käsitöö II
Sotsiaalsete oskuste huviring (1.-5. kl) Maarja Madissoo N 15.15 saal
Sotsiaalsete oskuste huviring (6.-13. kl) Maarja Madissoo N 16.00 saal
Ujumine Kristo Ringas T 16.00 Tartu Masingu Kooli ujula
Üldkehaline treening Kristo Ringas E 16.00 saal või staadion
Pimelauatennis  Kristo Ringas  R 13.15 saal