Dokumendiregister

Tartu Emajõe Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõuded on oodatud e-posti aadressile kool(at)tek.tartu.ee.

Dokumendiregister 

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registrist.

Küsimuste korral palume pöörduda tel. 742 3639 või e-posti aadressil kool(at)tek.tartu.ee