Lihtsustatud õpe

• Õpetus toimub lähtudes Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe nõuetest.

• Lihtsustatud õppe põhiharidus omandatakse Tartu Emajõe Koolis 9-aastaga (I-IX klass). Peale põhikooli lõpetamist on võimalik jääda lisaõppele, mille jooksul tutvutakse Tartu Kutsehariduskeskuses pakutavate erialadega.  Arvestatakse õpilaste individuaalseid võimeid.

• Võõrkeelena õpetatakse inglise keelt (alates V klassist). 

• Vajadusel pakume logopeedilist abi, füsioteraapiat, punktkirjaõpetust, valge kepiga liikumisõpetust, igapäevaelu toiminguid (toidu valmistamine, koristamine, pesu pesemine jne).

• Võimalus osaleda tasuta paljudes huvialaringides. 

• Õpilased on riiklikul ülapidamisel.
     o Tartust väljapool elavad õpilased saavad elada meie värskelt renoveeritud õpilaskodus, toitlustatakse tasuta 4 korda päevas (hommikusöök, lõuna, oode ja õhtusöök), Tartus elavaid õpilasi toitlustatakse tasuta 1 korda päevas (lõunasöök). Toitude menüüdega saad tutvuda siin
     o Transport „kodu-kool-kodu“ kompenseeritakse.
     o Õppevahendid (õpikud ja töövihikud) on tasuta.

• Põhikooli lõpus sooritavad õpilased põhikoolieksamid ja neil on võimalus jätkata õpinguid kutsekoolis. Lõpueksamitel on võimalus kasutada lisaaega ja nägemise abivahendeid.

Oodatud on kõik nägemispuudelised lapsed kogu Eestist!

Vastuvõtutingimused leiad siit.