Õpetajad

Nimi:Amet:e-posti aadress:
Merlyn Arvolaklassijuhatajamerlyn.arvola(at)tek.tartu.ee
Sirli Heil4. kl klassijuhatajasirli.heil(at)tek.tartu.ee
Tiina Huulajalugu, ühiskonnaõpetus, 
geograafia, usundiõpetus
tiina.huul(at)tek.tartu.ee
Kati Hõimklassijuhatajakati(at)tek.tartu.ee
Katri Härmojarütmika, kehaline kasvatus, füsioteraapiakatri.harmoja(at)tek.tartu.ee
Marika Kaljusteklassijuhataja,
eesti keel, kirjandus, orienteerumine, karjääriõpetus 
marika.kaljuste(at)tek.tartu.ee
Toomas Kitsinformaatikait(at)tek.tartu.ee
Annlis Kuldklassijuhatajaannlis.kuld(at)tek.tartu.ee
Merle Kupriühele õpilasele keskendatud õpemerle.kupri(at)tek.tartu.ee
Kadri Kutsarklassijuhataja,
muusika, huvitöö koordineerimine
kadri.kutsar(at)tek.tartu.ee
Monika Metsarupõhikooli saksa keelmonika.metsaru(at)tek.tartu.ee
Kristi Moppeltehnoloogiakristi.moppel(at)tek.tartu.ee 
Elge Leitenklassijuhataja, loodusained, inimeseõpetuselge.leiten(at)tek.tartu.ee
Monica Lõviinglise keel gümn.monica.lovi(at)tek.tartu.ee
Pille Pattakkunst, tööõpetus, tehnoloogia, tööõpepille.pattak(at)tek.tartu.ee
Marika Peekmanngümn. saksa keelmarika.peekmann(at)tek.tartu.ee
Virve Pirbeinglise keelvirve.pirbe(at)tek.tartu.ee
Kristo Ringaskehaline kasvatuskristo.ringas(at)tek.tartu.ee
Merje Toomklassijuhatajamerje.toom(at)tek.tartu.ee
Mairit Treiklassijuhatajamairittrei(at)tek.tartu.ee
Julia Trofimovamatemaatika 
Tiia Tõntsklassijuhatajatiia.tonts(at)tek.tartu.ee