Tartu Emajõe Kooli õpilaskodu
Munga 16
Tartu


Tel. 742 3493